Brokant

Brokant wil ouderen betekenis laten ervaren en hen ondersteunen bij het realiseren van een zinvol, veilig en plezierig leven zonder onnodige zorg.

Om dit te bereiken levert zij huisvesting en diensten voor ouderen. Met de dienst Buuf worden ouderen in de thuissituatie ondersteunt.

Het eerste Brokanthuis wordt in 2024 geopend in Hengelo.