Careaz


Careaz is een Oost-Achterhoekse zorgorganisatie die ondersteuning biedt op de terreinen wonen, zorg, welzijn en dienstverlening.

Careaz levert zorg vanuit kleinschaligheid en met lokale betrokkenheid. Bij de cliënt thuis of zo dicht mogelijk bij huis. Behoud van de eigen regie en de kwaliteit van leven van de cliënt staan voorop. Vanuit de drie hoofdlocaties in Lichtenvoorde, Dinxperlo en Borculo levert Careaz kwalitatief verantwoorde zorg- en dienstverlening en een veilig en goed woon- en leefklimaat. Er is ruimte voor het individu, zijn heden en verleden.