Cosis


Cosis helpt in Groningen en Drenthe kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven

Cosis is een samenvoeging van de Latijnse woorden Co (samen), Esse (zijn) en Cosa (zaak/doel). Deze naam vertaalt op kernachtige wijze het streven dat 'Iedereen telt'.


Bij Cosis werken meer dan 3.700 medewerkers en 1.500 vrijwilligers in de provincies Groningen en Drenthe samen aan de uitvoering. Ze ondersteunen de cliënten met een verstandelijke en/of psychische beperking om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven.