De Vriezenhof


De Vriezenhof is een woon- en zorgcentrum gelegen in Vriezenveen.

De Vriezenhof biedt wonen, welzijn en zorg in Vriezenveen. Het woon- en zorgcentrum heeft een capaciteit van 58 verzorgingsplaatsen, ook is de mogelijkheid voor tijdelijke opname, dagverzorging en extra-murale zorgverlening. Bij de Vriezenhof staan 59 aanleunwoningen voor zelfstandig wonende ouderen. In het woon- en zorgcentrum is een meerzorgafdeling voor 10 cliënten.