Dichterbij


Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten.

Dichterbij streeft actief naar een ongedeelde maatschappij, waaraan mensen met een verstandelijke beperking vrij en volwaardig deelnemen. De organisatie stimuleert de samenleving om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en benutten. Door randvoorwaarden voor ontmoetingen te scheppen, nodigt Dichterbij iedereen uit om samen het volle leven te vieren. Dichterbij heeft ca. 800 locaties in het stroomgebied van de Maas.