Domus Dulcis DomusDomus Dulcis Domus gevestigd in Borculo biedt crisisplekken en overbruggingsopvang aan jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar (en verlengde jeugdhulp 18-25 jaar), waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Door omstandigheden kunnen zij (tijdelijk) niet meer thuis wonen en er is geen opvang mogelijk binnen het eigen netwerk.