Jeugdbescherming Gelderland


Jeugdbescherming Gelderland is een hulpverlenende instantie voor kinderen, jongeren, ouders en verwijzers

Jeugdbescherming Gelderland heeft ruime kennis en ervaring in het werken met gezinnen met complexe problemen en met kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of strafbaar gedrag vertonen. Zij zetten zich in voor kinderen in de knel en hun gezin, met als doel dat elk kind blijvend veilig is. Dit gebeurt in de provincie Gelderland en het hoofdkantoor is gevestigd in Arnhem.