NL Provincie Karmelieten


Nederlandse afdeling van de Kamelieten met onder meer een aantal kloosters verspreid over het land.