Oosterlengte


Oosterlengte is een professionele ketenzorgleverancier voor Oost-Groningen.

Het doel van Oosterlengte is het bieden van verantwoorde zorg. Dat wil zeggen, dat cliënten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ervaren in een omgeving waarin zij zich thuis voelen. Oosterlengte heeft 6 verpleeg- en verzorgingshuislocaties en biedt thuiszorg.