Percura Zorg


Percura Zorg is een particuliere woonzorgorganisatie voor kleinschalig wonen en zorg voor ouderen in de Achterhoek

Percura Zorg heeft de locatie de Pelgromhof teruggebracht naar de basis waarop het in 1997 gerealiseerd is. Dit is de zorg voor ouderen en het vervullen van een maatschappelijke functie binnen en buiten de muren van de Pelgromhof, namelijk het samenbrengen van ouderen.


Binnen de Pelgromhof wordt door Percura Zorg extramurale zorg geleverd aan de bewoners van de 48 appartementen.