Portaal


Portaal zorg voor de huisvesting van ruim 56.000 huishoudens in Amersfoort, Soest, Leiden, Arnhem, Rheden, Nijmegen, Utrecht, Nieuwegein, Bunnik en Maarssen

Portaal is een van de grotere corporaties van ons land. Ruim zeshonderd medewerkers zorgen voor goede en betaalbare woningen. Daarnaast voelt Portaal zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en orde in de wijk, openbaar groen en sociale samenhang. Samen met buurtbewoners en maatschappelijke organisatie werken zij aan verbeteringen daar waar dat nodig is.