RIBW


De RIBW Nijmegen Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk

De RIBW Nijmegen Rivierenland is de expert in de begeleiding van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die voor langere tijd ondersteuning nodig hebben. Als het gaat om wonen, dagbesteding en werk. De RIBW wil haar cliënten in staat stellen een zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de samenleving te leiden. Hierbij gaan zij uit van de kracht en de zelfredzaamheid van de cliënt. Met bijna 500 professionele en betrokken medewerkers begeleiden zij circa 2.000 mensen. In een gebied tussen Gennep en Culemborg.