Sensire


Sensire is in de Achterhoek actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.

Sensire staat voor gezondheid, zorg en welzijn. De organisatie ondersteunt mensen in alle levensfasen met zorg die nodig is om gezond te zijn én te blijven. Sensire biedt een breed aanbod van diensten, bijvoorbeeld thuiszorgwinkels, maatschappelijk werk, palliatieve zorg en huishoudelijke hulp.