Stichting Vredewold


Stichting Vredewold is een organisatie die zich richt op wonen, welzijn en zorg voor ouderen in de gemeente Leek.

Vredewold is een dynamische organisatie die actief is op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vredewold beschikt over een goed toegerust zorgcentrum, een modern dienstencentrum, seniorenwoningen en diverse appartementencomplexen. Vredewold biedt een breed dienstenpakket aan, ook voor zelfstandig wonende senioren en streven naar een breed en geïntegreerd aanbod van de dienstverlening.