Verpleeghuis Norschoten


Norschoten is een verpleeghuis in Barneveld.

In de woon- en zorgvisie van Verpleeghuis Norschoten is de vraag van de individuele cliënt het uitgangspunt voor het verlenen van verpleeghuiszorg. De indicatie voor verpleeghuiszorg thuis, in het verzorgingshuis of in het verpleeghuis is bepalend hoe deze ingevuld wordt. Het verpleeghuis wil een uiterste inspanning leveren om mogelijkheden voor cliënten te realiseren of te creëren.