Westerholm


Westerholm Zorgcentrum is een kleinschalig verzorgingshuis gevestigd in Haren.

Westerholm is een van oorsprong christelijk kleinschalig verzorgingshuis met een aantal aanleunwoningen. De organisatie is gevestigd in Haren. Sinds 2005 biedt de organisatie ook seniorenzorg in de wijk. Belangrijke kenmerken van de dienstverlening zijn hoogwaardige kwaliteit, doeltreffendheid, kleinschaligheid en gerichtheid op de behoeften van de individuele bewoner.