ZorgAccent


ZorgAccent Thuiszorg Noord West Twente is een zorgorganisatie voor wonen, welzijn en zorg in Twente en Salland.

ZorgAccent Thuiszorg Noord West Twente levert zorg variërend van thuiszorg, voedings- en dieetadvies, leuke cursussen en gemaksdiensten aan huis tot intensieve verzorgings- of verpleeghuiszorg. Het uitgangspunt is mensen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen leefomgeving te laten verblijven.