Animotoets AFAS ERP licentiekosten

Lucrum overweegt om een mantelcontract met AFAS aan te gaan waarin afspraken worden gemaakt over prijzen en leveringscondities. Deelnemers van Lucrum kunnen aansluiten bij dit mantelcontract om hiervan gebruik te maken. In overleg met AFAS is het idee om ook huidige gebruikers van AFAS aan te laten sluiten bij dit contract. Om zicht te krijgen op de omvang en de mogelijke voordelen voor u willen wij u graag een paar vragen stellen.

1. Wilt u hieronder invullen welke softwarepakket/leverancier u heeft voor het betreffende (onderdeel van het) proces?

* indien u gebruik maakt van ERP hoeft u de andere processen niet meer in te vullen

2. Wilt u hieronder het aantal licenties per procesonderdeel invullen?

* indien u gebruik maakt van ERP hoeft u de andere processe niet meer in te vullen