Coffee Fresh


Familiebedrijf met passie voor koffie

Als klein bedrijf begonnen in de Achterhoek is Coffee Fresh, nu bijna 100 jaar later, uitgegroeid tot een landelijk opererende organisatie. Coffee Fresh is een familiebedrijf met een passie voor koffie. Elke seconde worden er 14 kopjes Coffee Fresh koffie gezet, dat zijn er 400.000 per dag en 100 miljoen per jaar.
 

Full service organisatie

Coffee Fresh is een onafhankelijke full service organisatie en een middelgrote speler in Nederland. Door jarenlange ervaring staat Coffee Fresh garant voor een deskundige aanpak voor de meest optimale invulling van de warme dranken-voorziening. Met haar koffiemerken, automaten en technische service biedt Coffee Fresh een ijzersterke combinatie om binnen iedere organisatie een zo hoog mogelijke klanttevredenheid te bereiken. Coffee Fresh biedt een compleet facilitair pakket, van koffieautomaat tot alle facilitaire producten. 

Sociaal betrokken

Coffee Fresh hecht veel waarde aan een sociaal betrokken samenleving en zet zich hier al jaren voor in. Zij vinden dat iedereen gelijke kansen moet hebben. Om die reden bestaat 6% van het personeelsbestand uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sinds 2019 is het sociaal ondernemerschap van Coffee Fresh officieel erkend met een PSO-certificaat, op de hoogst mogelijke trede, Trede 3. Coffee Fresh promoot actief de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt bij haar gesprekspartners. Zij zoeken daarbij naar een goede invulling op lokaal niveau en gaan dan ook graag een partnerschap aan met sociale werkvoorzieningen.

Duurzaamheid

Eén van de belangrijkste speerpunten binnen Coffee Fresh is duurzaamheid. De duurzame activiteiten en ambitieuze doelen zijn ondergebracht onder de naam Close Future. Met Close Future wil Coffee Fresh voor zowel de medewerkers als klanten duurzaamheid en MVO tastbaar maken. Een aantal voorbeelden van het duurzame beleid:  

•                    Keuze uit duurzaam productassortiment: van koffie, thee en cacao tot andere facilitaire producten.

•                    Energiezuinige koffieautomaten met zelflerende besparingsstanden.

•                    Compleet verzorgde bekerrecycling, van begin tot het einde geregeld.

•                    De mogelijkheid om te kiezen voor koffiedik recycling, van koffiedik tot unieke producten, 100% circulair.

•                    Een koffiemeubel van gerecycled afvalplastic.

Regeling

Lucrum heeft met Coffee Fresh een overeenkomst gesloten met aantrekkelijke afspraken. Wilt u profiteren van de condities in de overeenkomst neem dan contact op via info@lucrum.nl.