Draaijer

Als partner in strategische huisvesting vertaalt draaijer ambitie naar omgeving voor gebruikers, ontwikkelaars en beleggers. Zij geloven in leefbare omgevingen en gebouwen die gezond, sociaal, energieopwekkend, slim en circulair zijn. Om dit te creëren, realiseren en exploiteren, werken zij nauw samen met uiteenlopende klanten in de zorg-, leer-, werk-, en leisureomgeving.

Met zo'n 75 adviseurs en managers verspreid over de vestingen in Utrecht en Groningen lopen onze expertises uiteen van onderzoek en inspiratie tot en met exploitatie en beheer. Zij regisseren de integrale samenwerking met de partners en toeleveranciers, met de gebruikers als middelpunt. Samen met partners werken zij hard om ambities te vertalen naar toekomstbestendige omgevingen.


Regeling

Lucrum heeft met draaijer een overeenkomst gesloten met aantrekkelijke korting op de tarieven en een bonusregeling. Wilt u profiteren van de condities in de overeenkomst neem dan contact op via info@lucrum.nl.