Ecocreation


Verminder uw afvalstroom met de composter van Ecocreation

Ecocreation biedt op het gebied van composteren een innovatieve oplossing om afvalstromen te verminderen. Duurzaamheid en afvalmanagement staan tegenwoordig hoog op de agenda. Van alle kanten wordt gekeken hoe afvalstromen verminderd kunnen worden en hoe afval kan worden hergebruikt. De composteermachines van Ecocreation reduceren uw organische afvalstromen (swill) met meer dan 85%.


Het circulaire proces zet al uw voedselafval binnen 24 uur om naar compost. Van elke kilo die in de machine gaat blijft slechts 150 gram compost over. Een duurzame en aanzienlijke kostenbesparing op de afvoerkosten, maar ook geen overlast meer van stinkende containers en ongedierte. Het compost kan eenvoudig binnen het bestaande afvalcontract afgevoerd worden of voor eigen gebruik worden aangewend.


Regeling

Bekijk voor meer informatie de overeenkomst op de Lucrum portal.