Boek: Agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025
Geplaatst op 27 oktober 2020

BOEK: AGENDA VOOR DE TOEKOMST. CONTOUREN VAN DE ZORG IN 2025


Koplopers in de Zorg presenteert het eerste boek in het kader van het project Agenda voor de toekomst gepubliceerd met als de titel 'Agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025'. De basis van het boek wordt gevormd door interviews met 40 hoogleraren en lectoren en dekt alle sectoren van de zorg. Het voorwoord is van professor dr. Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.


Het boek biedt een heldere, goed onderbouwde en toegankelijke benadering van de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg. Het zijn ontwikkelingen waar we niet om heen kunnen en mogen. Het boek vormt een basis voor het organiseren van de zorg in de toekomst en is een richtlijn en bron van inspiratie voor bestuurders, professionals en patiënten/cliënten. Het boek is in te zien en te bestellen via deze link.


De komende periode gaat Koplopers in de Zorg de strategische thema’s uit dit boek verder uitwerken. De volgende overkoepelende thema’s zijn door de deelnemers in dit project geselecteerd om in projecten verder te worden uitgewerkt:

• Koppeling wetenschap, praktijk en professionaliteit

• De levensloop en persoonlijke regie als drager van de zorg

• De juiste zorg op de juiste plek door vanzelfsprekend samenwerken

• Ervaringsdeskundigheid

• Semantiek: de taal van de zorg

• Vroegtijdige signalering en behandeling

• Veerkracht behouden en sociale innovatie

• Technologische en digitale innovatiekracht

Koplopers in de Zorg heeft samen met de deelnemers per project doelen per 1/6/2021 en 1/6/2025 geformuleerd; de doelen zijn vooral gericht op de praktijk van de deelnemende organisaties. Koplopers in de Zorg zoekt op dit ogenblik organisaties die willen meedenken en meedoen aan deze projecten. De deelnemers aan de projecten worden begeleid met als doel zoveel mogelijk kennis en ervaring onderling te delen, zowel per project als voor alle projecten in gezamenlijkheid. Dit is een eerste stap op weg naar de kennis- en innovatiehubs die we met deze projecten voor ogen hebben.

Als u samen met anderen kennis wil delen en inhoud en vorm geven aan de zorg van de toekomst, dan kunt u informatie over het vervolgtraject opvragen bij het secretariaat via secretariaat@koplopersindezorg.nl. Een document met alle projectomschrijvingen is beschikbaar. U kunt als organisatie ook partner worden van Agenda voor de toekomst, het secretariaat heeft alle informatie hiervoor.