Collectieve inkoop liftonderhoud en keuringen
Geplaatst op 29 september 2020

Collectieve inkoop liftonderhoud en keuringen


Wij helpen onze deelnemers graag met het verlagen van de bedrijfslasten door goederen en diensten slim in te kopen.

Sinds een jaar hebben wij ons aanbod uitgebreid met de ondersteuning bij het inkopen van vastgoed gerelateerde diensten, dit in samenwerking met PRO-Services. Hiermee kan Lucrum haar deelnemers ondersteunen op het gebied van o.a. liftonderhoud, deur & toegangssystemen, gevelonderhoud, dakonderhoud, schoonmaakonderhoud en dergelijke. Een eerste aanzet in deze samenwerking is de start van het collectief inkopen van preventief liftonderhoud en keuringen.


Waarom collectieve inkoop liftonderhoud en keuringen?

Als u meedoet met de collectieve inkoop liftonderhoud en keuringen zult u in de meeste gevallen een aanbod krijgen dat scherper is dan wat u nu betaalt.

Hoe dat kan? Het is ondoenlijk als u slechts een of enkele liften heeft een gelijke onderhandelingspositie te creëren als bij een collectieve aanbesteding. Door de deelnemers gezamenlijk te mobiliseren en de krachten te bundelen, krijgen wij de leveranciers in beweging en dat werkt concurrentie bevorderend. Dus gezamenlijk inkopen vergroot het collectief, waardoor de inkoopkracht toeneemt. Hierdoor profiteren de deelnemers van elkaars volume, wat zal resulteren in prijsvoordelen en afzonderlijk in de nodige administratieve voordelen.


Wat wordt er collectief ingekocht?

PRO-Services geeft u de keuze bij de inkoop van liftonderhoud en keuringen uit meerdere contractvormen die overeenkomstig zijn met de meestvoorkomende onderhouds- en keuringscontracten in de markt.


Uitgangspunten

U sluit een contract af rechtstreeks met de leverancier, u krijgt vrijblijvend een aanbod van meerdere leveranciers met gelijke contractvoorwaarden. U kiest het aanbod dat u zelf wenst. De leveranciers zijn door ons geselecteerd en zijn alle betrouwbare A-marktpartijen.


Wie kunnen er instappen?

U kunt zich als deelnemer van Lucrum altijd gratis en vrijblijvend inschrijven voor de collectieve Inkoop liften en keuringen, ook als uw huidige contract nog niet is afgelopen. Inschrijven verplicht u tot niets.

Accepteert u het aanbod? Dan is de overstapdatum afhankelijk van uw huidige contractsituatie waarbij wij gezamenlijk met u kijken naar het beste moment om de overstap te maken.


Wanneer?

1. Inschrijven tot en met 5 oktober 2020

Vrijblijvend inschrijven kan tot en met 5 oktober 2020.

2. Binnen 3 weken een persoonlijk aanbod

Nadat u zich inschrijft, ontvangt u voor 26 oktober 2020 uw aanbiedingen. Dit aanbod is afgestemd op de door u aangegeven criteria en uit onderhandelde onderhouds- en keuringscontracten

3. Beslissingstermijn tot 23 november 2020

U heeft tot 4 weken nadat u van ons een aanbieding heeft ontvangen, om aan te geven of u gebruik wenst te maken van het aanbod. Wanneer u het aanbod accepteert, wordt op basis van uw huidige contractsituatie de ideale startdatum van uw nieuwe contract bepaalt. Doet u niets, dan loopt uw huidige contract gewoon door.


Hoe doen we dit?

Het organiseren van een inkoopcollectief is complex en vergt professionele ondersteuning om zo optimale zeggenschap te krijgen over betalingscondities, uitvoeringsvoorwaarden, rapportages e.d.. Als inkooppartner van Lucrum zal PRO-Services vanzelfsprekend alles in het werk stellen om de overstap in samenwerking met de nieuwe/huidige leverancier zo veilig en makkelijk mogelijk te maken. Geïnteresseerd? Klik hier voor het aanmeldingsformulier, dat u binnen één minuut kan invullen. U krijgt dan binnen 48 uur geheel vrijblijvend en zonder enige verplichting een bevestiging van uw aanmelding met het verzoek tot het aanleveren van de benodigde stamgegevens van uw installaties. Hierbij kunt u ook aangegeven of u mee wilt denken over de inhoud van de contracten. U ontvangt eveneens een korte vragenlijst waarin PRO-Services polst welke onderdelen in het contract voor u van belang zijn, hierna zullen wij u nog telefonisch benaderen voor nadere afstemming.


Overstappen

Indien u een contract wilt afsluiten, vult u op de aanbieding de bijbehorende gegevens in. U kunt daarbij ook aangeven of u gebruik wenst te maken van de opzegservice van PRO-Services. In dat geval handelen wij alles af met de bestaande contractpartij, er zijn hierbij 3 opties die mogelijk voor u van toepassing zijn.

1. Uw huidige contract loopt af op x moment in 202x

Wanneer u ons aanbod accepteert, start uw nieuwe contract aaneensluitend op uw oude contract, maar op zijn vroegst 4 weken na acceptatie van het aanbod.

2. Uw huidige contract loopt af na 31-12-2020

Ook wanneer uw huidige contract na 31-12-2020 afloopt; Uw nieuwe contract start aaneensluitend op uw oude contract, maar op zijn vroegst 4 weken na acceptatie van ons aanbod.

3. Uw wenst vervroegd uw huidige contract te beëindigen

Ook wanneer uw huidige contract nog niet eindigt maar uw huidige leverancier wordt ook uw nieuwe leverancier in het collectief; Uw nieuwe contract start op zijn vroegst het eerst volgende kwartaal met inachtneming van een inbeheernameprocedure van 4 weken na acceptatie van ons aanbod.


Aanmelden? klik hier