Hernieuwde samenwerking tussen Draaijer en Lucrum
Geplaatst op 29 juni 2023

Hernieuwde samenwerking tussen Draaijer en Lucrum


Verpleeghuizen verdwijnen, zorgkosten stijgen en vergrijzing neemt toe. De zorgvraag in Nederland verandert en vraagt om nieuwe woonvormen en meer samenwerking. Stichting Lucrum verlengt haar samenwerking met huisvestingsadvies- en projectmanagementbureau Draaijer om zorgorganisaties hulp te kunnen bieden bij het organiseren en verbeteren van hun huisvesting. Jurriaan Postema, Team lead Zorg en Wonen bij Draaijer, vertelt hoe zijn team zorgorganisaties hierin ondersteunt.

Hoe organiseer je je huisvesting en zorgverlening op zo’n manier dat mensen zich er prettig bij voelen? Met deze vragen houdt Draaijer zich bezig. Ze bekijken huisvestings-, facilitaire- en organisatievraagstukken op integraal niveau. Jurriaan: ‘We brengen de ambities van een zorgorganisatie in lijn met de behoeften van medewerkers en cliënten. We streven daarbij altijd naar een slimme, gezonde en duurzame omgeving, waarin het welzijn van de gebruikers centraal staat en het zorgvoorzieningenniveau in een wijk of buurt goed op peil is én blijft.’

Volledig Pakket Thuis

Een van de grote opgaven op dit moment in de zorg is het organiseren van WLZ-zorg aan huis middels een  Volledig Pakket Thuis (VPT). Jurriaan: Met VPT worden organisaties gedwongen hun (zorg)processen op een andere manier te organiseren, bijvoorbeeld met de inzet van technologie en meer welzijn- en servicegerichte medewerkers. Die veranderingen vragen wel om een nauwkeurige implementatie en draagvlak onder alle zorgmedewerkers. Onze adviseurs brengen in het Draaijer VPT-programma alle betrokken organisatieonderdelen en -niveaus bij elkaar. En daarbij hoort ook een haalbare integrale businesscase.’


Mensen wonen steeds langer zelfstandig thuis en de zorg wordt daarbij door toename van ziekte als gevolg van het ouder worden steeds complexer. VPT is een WLZ leveringsvorm die het mogelijk maakt om langer thuis te kunnen blijven wonen. De zorg en ondersteuning die mensen anders in een woonzorgcentrum zouden krijgen, ontvangen ze bij VPT in hun eigen huis. Voor VPT is dan ook een Wlz-indicatie nodig.

Voor de ouderen geeft VPT de mogelijkheid tot langere zorgmomenten, meer tijd en aandacht voor de cliënt. De cliënt heeft eigen regie in handen en stemt samen met de zorgorganisatie af hoe zijn/haar VPT pakket wordt ingezet binnen de vastgestelde basisdiensten. Het vaste aanspreekpunt voor de client is de zorgaanbieder van het Volledig Pakket Thuis, deze is integraal verantwoordelijk.

Voor de zorgorganisatie geeft het de mogelijkheid om op een andere wijze de zorg te organiseren zonder zelf vastgoed te ontwikkelen, andere groep medewerkers te werven gericht op welzijn en servicegerichtheid, inzet van technologie en het bedrijfsmatig organiseren van VPT.  

Cultuurverandering in de zorg

Medewerkers die intramurale zorg verlenen zijn gewend cliënten te ontzorgen. Door inzet van het VPT wordt de aanpak omgedraaid. Het VPT is in de eerste plaats ingericht om te bepalen wat men zelf nog kan. In de tweede plaats wordt er gekeken naar mantelzorgers en het sociale netwerk. In de derde plaats is ruimte voor aanvullende zorg. Hierdoor komt de zorgverlener achteraan in de schakel. Dit betreft een cultuurverandering, anders denken en anders inzetten. Dit vraagt om het creëren van draagvlak onder alle medewerkers van de zorgorganisatie tijdens de implementatie.

Organisatie programma

Draaijer start met het vertalen van de ambitie van de zorgorganisatie in het VPT programma. Hierbij dienen organisatiekeuzes gemaakt te worden, wat biedt je aan vanuit het VPT pakket (organisatie, zorg, services, wonen en behandeling), op welke wijze (zelf of met samenwerkingspartners)  op welke plek (wijkmodel) en door wie (medewerkersprofiel).

Alle organisatieonderdelen binnen de zorgorganisatie zijn betrokken, financieel, HRM, facilitair, zorg, kwaliteit, vastgoed, behandeling etc.

Draaijer brengt alle onderdelen bij elkaar en probeert met haar VPT programma en daarbij horende rekentool toch een positieve draai te geven aan de VPT uitdaging.

 

Een integrale aanpak

Naast een individuele opgave kun je in samenwerking met andere zorgaanbieders aanspraak maken op VPT-transitiemiddelen. Hoe kom je dan tot een integrale aanpak regionaal en binnen de eigen organisatie? Jurriaan: ‘VPT stelt zorgorganisaties wat dat betreft voor veel uitdagingen en keuzes. Draaijer regisseert en begeleidt daarom de onderlinge contacten, contracten en samenwerkingsverbanden. We denken daarbij steeds vanuit een wijkprofiel in aanvulling op het huisvestingsprofiel: hoe leveren we zorg in de buurt? Wat is wenselijk voor de persoon die zorg behoeft? En wat is nodig voor zorgmedewerkers? We willen concurrentie tussen bedrijven voorkomen, de onderlinge samenwerking in een regio bevorderen en het beperkte aantal zorgprofessionals zo efficiënt mogelijk inzetten. Daarvoor is het noodzakelijk dat we de zorgvrager, zorgorganisatie en vastgoedeigenaar samenbrengen.’

 

Meer weten over Draaijer en hun Programma Volledig Pakket Thuis? Neem contact op met Jurriaan Postema via 06-11 59 95 66 of raadpleeg de website van Draaijer.