Lucrum
Geplaatst op 6 februari 2017

Last Call: aanmelden co-creatie bijeenkomst

Op maandag 13 februari 2017 is er een extra bijeenkomst voor de  Lucrum Executive Co-creatie gepland. Rondom de samenhangende thema’s, vastgoed(-financiering), duurzaamheid, kapitalisatie van de populatie en innovatie in de zorg vindt die middag een dialoog en kennisuitwisseling plaats. 


Co Politiek van CareInvest informeert u over het Lucrumfonds, financiering in zorgvastgoed en het doel en doestellingen hiervan. Karel Asselbergs van Energiefonds Overijssel gaat in op de mogelijkheden van het Energiefonds en de samenwerking met Lucrum en CareInvest. Tot slot praat DuurzaamGebouw u bij over de EED (Energie Audit).


De Co-creatie vindt plaats op maandag  13 februari 2017 om 16:00 uur in Enschede bij Lucrum. We sluiten de bijeenkomst af met een informele borrel. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.