Meer tijd voor zorg met plafondtilliften van Ergocare
Geplaatst op 16 december 2020

Meer tijd voor zorg met plafondtilliften van Ergocare


Veel zorginstellingen kampen structureel met te weinig tijd voor zorg. Het verzuim is hoger dan het landelijk gemiddelde, roosters moeten heel strak gepland worden en de fysieke belasting is heel erg hoog. Veel van deze problemen worden opgelost door het werkproces te veranderen. Een belangrijk onderdeel van dit werkproces zijn de dagelijkse (passieve) transfers van de cliënten. Door gebruik te maken van plafondtilliften realiseert u:

• Meer tijd voor zorg (gemiddeld 4 minuten per transfer sneller dan met een mobiele tillift)

• Verlaging van de fysieke overbelasting (aantal zware til- en transferhandelingen neemt met 28-47% af!)

• Een door de cliënt vrij in te richten kamer (geen obstakels op de vloer)

• Significant lagere exploitatiekosten

Plafondtilliften zijn een oplossing voor de zorgorganisatie als geheel en het zorgpersoneel en de cliënten in het bijzonder. Meer weten, Ergocare gaat graag met u in gesprek, neem contact op via info@ergocare.nl of bel 053 - 428 30 90.