Garage
Geplaatst op 20 oktober 2017

Pilot zorglogistiek groot succes


Bundel goederenstromen van en naar zorginstellingen en lever ze letterlijk tot in de kast. Gunstig voor het wegverkeer en voor de zorgsector. Saxion studenten volgden nauwgezet een uitgebreide pilot en de cijfers liegen er niet om. Het project wordt nu al verder uitgerold.

“De ruim zestig deelnemers van ons platform hadden harde cijfers nodig over het succes van Cross & Care Logistics (C&CL)”, stelt directeur Andries Melchers van de Stichting Lucrum, een platform voor krachtenbundeling op het gebied van inkoop, logistiek, duurzaamheid, co-creatie en innovatie in met name de zorgsector. “Sensire ging met ons in zee met een pilot in vijf van de elf locaties. Dat is geweldig. Ook geweldig is de ondersteuning die we krijgen van de logistiek makelaars Leonie van Driel en Freek Boele van ‘Beter Benutten Twente’. Gezamenlijk hebben we aangetoond dat er met C&CL binnen de zorg flinke winst wordt behaald op het gebied van spitsmijding, kilometerreductie, kostenbesparing en efficiency.”

Reductie

Leonie van Driel beaamt dat. “In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Het pilotproject waaraan Sensire deelnam levert op: 8% COreductie, 18% reductie op gereden wegkilometers en een vermindering van drie naar twee spitsbewegingen per dag. Voor de zorginstellingen vermindert het aantal aanlevermomenten drastisch. Dat, met name als er sprake is van levering ‘tot in de kast’, zorgt dat zorgmedewerkers veel meer tijd voor hun zorgwerkzaamheden behouden.”

Personeelstekort

Melchers vult dat aan met nog wat cijfers: “Deze manier van beleveren bespaarde bij Sensire 84% aan handelingstijd. De extra diensten kosten de zorg iets meer maar wat betreft inzet van de medewerkers dalen de logistieke kosten uiteindelijk met bijna 40%. Let wel, er is een snel groeiend tekort aan medewerkers op zorgniveau. Met C&CL los je een groot deel van deze interne problematiek op. En dan is nog niet eens gemeten welk effect het heeft op het concentratieniveau van zorgmedewerkers als ze een aantal keren per dag leveranties aannemen en opbergen. Plus dat hele doelgroepen cliënten verstoord raken door leveranties aan de deur. Opgeteld kost het uren om psychogeriatrische patiënten of mensen die dementeren tot rust te brengen. Onze deelnemende organisaties zijn goed voor ruim duizend locaties vooral in Oost-Nederland. Alle reden om in volle vaart verder te gaan.”

Innoveren is co-creëren

Circa zeventig geïnteresseerden, waaronder enkele ziekenhuizen, bezochten eind juni de inspiratiesessie zorglogistiek met als thema ‘Innoveren is co-creëren’. Daarin werden onder meer de uitkomsten van het pilotproject gepresenteerd vanuit het perspectief van Sensire. Van Driel, die de Saxion studenten heeft begeleid, is tevreden. “Het was een complexe opdracht en het verslag is bruikbaar voor de toekomst. Aan ons om het vervolg nu op te pakken.” Dat vervolg gaat om meer dan uitrollen van het project. Waar het de zorgsector ontbreekt aan magazijnen en logistiek personeel is met C&CL een oplossing voorhanden. Hetzelfde geldt voor inmiddels bij Europese wet vastgelegde eisen om duurzamer te werken. Kijkend naar de groeiende tekorten aan medewerkers op zorgniveau biedt C&CL eveneens perspectieven. Zorgmedewerkers krijgen meer tijd voor hun eigen werk en aandacht voor de patiënt.

Toekomstscenario

In de pilot ging het alleen nog om de combinatie van voeding, kantoorartikelen, medische artikelen en incontinentiemateriaal inclusief verzorgend wassen materiaal. Van Driel concludeert dat er - zelfs in deze relatief beperkte schaal - flinke resultaten te behalen zijn door ‘slim bundelen’ oftewel goed te kijken welke stroom wanneer en waarheen worden meegenomen. “Als er meer leveranciers en zorgverleners meedoen worden de voordelen van crossdocking alleen maar groter.” In potentie kunnen we aanzienlijk opschalen, waardoor routes nog efficiënter worden:

  • van 5 naar 10 leveranciers. Lucrum heeft veel meer raamcontracten met leveranciers, 12 daarvan zijn al actief betrokken bij C&CL waardoor de doelstelling van 5 naar 10 eenvoudig te behalen valt.
  • van 1 naar 50 zorgverleners. Sensire is de eerste zorgverlener, de groei naar meerdere zorgverleners is in gang gezet;
  • van 1 naar 4 cross-dock locaties. De uitbreiding van Enschede naar andere locaties in Noord-West en Midden-Nederland is in gang gezet;

Sensire heeft er als koploper veel energie ingestoken en daarmee de weg voor anderen een beetje geplaveid, zegt Van Driel: “Aandachtspunt voor de toekomst zijn de retourspullen, zoals de was. We hebben al intensieve gesprekken gevoerd over het gecombineerd afvoeren van afval en vuile was. De eerste stappen zijn al gezet. Dat loopt, naast gebundeld aanleveren met C&CL, parallel aan onze doelstellingen.”

Tekst: Xandra Veltman