RJ Safety en Security: Partner voor Integrale veiligheid in de Zorg
Geplaatst op 11 december 2019

RJ Safety en Security: Partner voor Integrale veiligheid in de Zorg

Al jarenlang is RJ Safety & Security met vestigingen in Enschede en Almelo de partner voor integrale veiligheid in de Zorg. Hiervoor heeft RJ Safety & Security meerdere diensten die speciaal voor organisaties in de zorg zijn ontwikkeld. In de meeste gevallen praten we over maatwerk voor specifieke organisaties. De laatste tijd zijn hier een aantal diensten bijgekomen.
 

Omgaan met Geweld en Agressie trainingen

RJ Opleidingen beschikt over een eigen opleidingstak met een eigen trainingscentrum in Enschede. Naast de reguliere BHV en EHBO trainingen (zowel op locatie als in ons eigen trainingscentrum) bieden we de laatste tijd meer maatwerk trainingen aan op het gebied van omgaan met geweld en agressie. Deze trainingen geven handvatten voor het omgaan met geweld en agressie door patiënten/bewoners maar ook met derden, zoals familieleden/betrokkenen of bijvoorbeeld overlast van hangjongeren. Deze trainingen zijn altijd maatwerk en leveren direct een bijdrage aan het bewustzijn van de risico’s en het verminderen van een onveilig gevoel.

Veiligheid en Personeelstekort: De RJ Nachtcoach op Locatie.

Het gevoel van onveiligheid en tegelijkertijd de werkdruk door een tekort aan personeel. Dit zijn de ingrediënten waarmee RJ Services de Nachtcoach heeft ontwikkeld, een medewerker die de veiligheid terugbrengt in de zorg en tegelijkertijd met hand- en spandiensten de werkdruk van het personeel kan verlichten. Nachtcoaches zijn geen beveiligers en ook niet als zodanig herkenbaar. Via RJ Services worden zij verloond onder de Social Work CAO. Deze speciaal opgeleide medewerkers zijn niet alleen geschoold in veiligheid-skills maar ook over bijvoorbeeld het herkennen van gedrag binnen specifieke zorg. De eerste nachtcoaches zijn al aan de slag, de reacties zijn positief.

Doorontwikkeling: Ambulante Nachtcoaches en Meldkamer met Zorgtafel

De infrastructuur van RJ Safety & Security bestaat onder andere uit 2 locaties en een 24/7 bemande meldkamer. Dit betekent dat wij onze nachtcoaches ook ambulant kunnen inzetten, op het moment dat dit noodzakelijk is. Wij zijn met een aantal zorgorganisaties in gesprek om te onderzoeken dat we gezamenlijk een centrale meldkamer met Zorgtafel kunnen ontwikkelen. Zodat, met name in de nachtelijke uren, uw medewerkers zich kunnen richten op hun belangrijkste taak: de zorg voor de patiënten en bewoners.

Meer weten? Neem dan contact op met RJ Safety & Security.

Tel: 088 – 434 99 04 of via www.rjsafety-security.nl