Samenwerking RJ Safety & Security en Stichting Lucrum
Geplaatst op 14 januari 2021

Samenwerking RJ Safety & Security en Stichting Lucrum: maatwerkconcept voor beveiliging in de zorg

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Arjen Lammersen (links) en Andries Melchers (rechts).


RJ Safety & Security sluit een nieuwe overeenkomst met Stichting Lucrum. Als partner op het gebied van integrale veiligheid in de zorg gaat RJ Safety & Security een totaalconcept aan beveiligings- en veiligheidsdiensten leveren voor de deelnemers van Lucrum. Zij profiteren van de bijbehorende gunstige condities van de samenwerking.
 

Lucrum is een samenwerkingsverband van organisaties uit de zorg op het gebied van inkoop, logistiek, co-creatie, innovatie, duurzaamheid en vastgoedfinanciering. Lucrum wil schaalvoordelen bereiken die voor individuele organisaties niet haalbaar zijn, zonder winstoogmerk. “Al bijna 20 jaar maken wij namens onze deelnemers goede prijs-, kwaliteits- en bonusafspraken met leveranciers waar duurzaamheid een overduidelijk onderdeel van uitmaakt”, vertelt Andries Melchers, directeur van Stichting Lucrum. “We zijn trots op RJ Safety & Security als partner, die zorgorganisaties kan ondersteunen bij ieder beveiligingsvraagstuk”.

 

Efficiëntie, proactief acteren en signalerend zijn

RJ Safety & Security heeft jarenlange ervaring op alle facetten van beveiliging, opleidingen en techniek. Samen met de benodigde certificeringen, is RJ Safety & Security totaalaanbieder op het gebied van beveiligings- en veiligheidsdiensten. “Onze integrale benadering zorgt ervoor dat alle benodigde maatregelen voor het creëren van een veilige situatie aanwezig en sluitend zijn”, vertelt Arjen Lammersen, algemeen directeur van RJ Safety & Security. “Efficiëntie, proactief acteren en signalerend zijn, zijn de kernwaarden voor deze integrale visie, die we ook voor de Lucrum leden nastreven. Zo bieden wij een maatwerkconcept aan, waarbij we de verbinding leggen tussen fysieke beveiliging en techniek”.

 

Gespecialiseerd in beveiliging in de zorg

Vanuit het samenwerkingsverband van Lucrum beslissen de deelnemers mee over het inkoopbeleid en leverancierskeuzes en bepalen zij zelf aan welke contracten zij meedoen. Hierbij kiest Lucrum nadrukkelijk voor leveranciers die meedenken in het optimaliseren van de organisatie, de zorg voor cliënten en kostenbeheersing. “Door de grote ervaring in de zorg en het bieden van maatwerk oplossingen is RJ Safety & Security hiervoor een geschikte partij”, vervolgt Melchers. Lammersen voegt hieraan toe: “RJ Safety & Security verschaft de deelnemers inzicht in de veiligheidsgraad van hun zorginstelling en zorgt voor meer bewustzijn van wat veiligheid in de zorg daadwerkelijk inhoudt. Daarbij bieden we competentiegericht opgeleide zorgbeveiligers aan, die gespecialiseerd zijn in beveiliging in de zorg. Zo krijgen zorgorganisaties meer grip op de veiligheid in hun organisatie, wat zorgt voor een veiligere omgeving voor zowel de cliënten als de medewerkers”.

 

Veiligheids- en weerbaarheidstrainingen

Maar ook aan het opleiden en trainen van personeel wordt vanuit de samenwerking aandacht besteed. Vanuit RJ Opleidingen worden diverse veiligheids- en weerbaarheidstrainingen aangeboden zoals BHV training, EHBO training, training Agressiebeheersing en training Paniekknop. “Door de toevoeging van de personeelstrainingen kan RJ Safety & Security een totaalconcept aan veiligheids- en beveiligingsdiensten leveren”, vertelt Melchers. “Hierdoor is RJ Safety & Security echt van meerwaarde en streven we naar het opbouwen van een mooi partnerschap!”.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ons maatwerkconcept voor beveiliging in de zorg? Neem dan contact op met Tom Konter via info@rjsecurity.nl of bel 088 434 99 04.