Tijdelijk extra budget inzet digitale hulpmiddelen dankzij subsidie
Geplaatst op 26 maart 2020

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk


Hierbij willen wij u wijzen op een nieuwe financiële regeling van het ministerie van VWS. Met deze regeling kunt u in deze tijd mogelijk versneld digitale zorg inzetten.

Het ministerie zegt hierover het volgende:

“Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Via de regeling is per aanvraag € 50.000,- beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf afgelopen woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.”


Er is hiermee dus een vaste vergoeding van € 50.000,- beschikbaar voor de duur van maximaal 9 maanden om te investeren in een plan dat bijdraagt aan de continuïteit van ondersteuning, zorg op afstand of activiteiten gericht op het beperken van belemmeringen van de coronacrisis.


Om gebruik te kunnen maken van de regeling stelt een zorgorganisatie een motivatie en (stappen)plan op waarin de kosten van de digitale toepassingen, (loon)kosten voor coördinatie, inzet en opleiding en externe inhuur voor advies en procesbegeleiding worden onderbouwd. 


Stamtafel heeft Stichting Lucrum benaderd en biedt onze deelnemers het volgende:

  • Na een korte intake om de behoeften te inventariseren ontvangt u een volledig ingevuld en onderbouwd plan waarmee de aanvraag kan worden gedaan.
  • Een met u afgestemd digitaal hulpmiddelen aanbod bestaande uit:
    • een online communicatieplatform met beeldbelfunctionaliteit, toegang voor cliënten, professionals en familie/naasten.
    • digitale dagbesteding voor cliënten o.a. bestaande uit puzzels, cursussen, leerquizzen en spellen.
    • indien nodig apparatuur om dit te faciliteren.
  • Training van professionals, uitleg aan cliënten en familie/naasten, implementatie met inzet van e-learnings, webinars en een ondersteunende helpdesk.

Gedurende de maximale 9 maanden ondersteuning in en uitvoer van monitoring en metingen om het succes van het plan te kunnen bewijzen ter rechtvaardiging van de subsidie

 

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Stamtafel via info@stamtafel.nl of bel 06 - 12 06 64 27  voor een intake. Geef hierbij aan voor hoeveel professionals, cliënten, familieleden en naasten u dit wilt aanbieden en of u hiervoor ook tablets nodig heeft. Na deze intake van naar schatting 15 minuten ontvangt u het voor ingevulde aanvraagformulier en dient u deze zelf in (e-herkenning level 3 is nodig en een de-minimis verklaring, waarbij u verklaart dat u inclusief deze subsidie in dit jaar en de vorige twee jaren maximaal € 200.000,- aan subsidies heeft ontvangen). Binnen 5 dagen ontvangt u een reactie op uw aanvraag en eventuele goedkeuring van het ministerie van VWS, daarna informeert u Stamtafel en wordt de ondersteuning in gang gezet.