Veilig vaccineren in zorginstellingen
Geplaatst op 5 februari 2021

Veilig vaccineren in zorginstellingen

Nederland zit in de opstartfase van een grote operatie: het vaccineren tegen Covid-19. Sinds 18 januari zijn bewoners van zorginstellingen ‘aan de beurt’. Zij willen natuurlijk veilig en snel die prik krijgen. Makkelijker gezegd, dan gedaan. De apotheker is de medicatiespecialist en de Service Apotheken hebben inmiddels de ervaring, mensen en middelen om op dit dossier de zorginstellingen te ondersteunen.

Veilig vaccineren

Om veilig en betrouwbaar het vaccin toe te dienen heeft kennisorganisatie Vilans werkinstructies beschikbaar gesteld.

·         https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/covid-19-vaccin-pfizer-biontech-injecteren.pdf

·         https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/publicaties/covid-19-vaccin-moderna-klaarmaken-en-injecteren.pdf


De instellingsapotheker als spil

De voorschrijver bij de zorginstellingen is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vaccinatieprogramma. U kunt een beroep doen op de hulp van de apotheker als expert in medicijnen. Vanuit de apotheek zijn er verschillende processen waarop ze het vaccinatieprogramma kunnen ondersteunen. Denk aan:

  • Toediening gereedmaken. Als bezetting een probleem is kunt u ondersteunen bij de voorbereidingen.
  • Inhoudelijke ondersteuning. De apotheker kan de zorginstelling ondersteunen door bewoners te identificeren die alleen in aanwezigheid van een arts gevaccineerd mogen worden.
  • Vervoer vaccin. De vaccins mogen alleen worden toegediend als gecontroleerde omstandigheden te allen tijde gegarandeerd kunnen worden. Overleg over de fijnmazige distributie. Heeft u gevalideerde koelboxen?
  • Voorzorgsmaatregel bijwerkingen. In zeldzame gevallen kan na vaccinatie een reactie optreden. De apotheek kan de voorschrijvers van ‘noodsetjes’ voorzien met medicatie die de arts kan toedienen.


Om de ondersteuning voor uw zorginstelling te verkennen kunt u contact opnemen met uw Service Apotheek of Medicatie+Zorg via info@medicatiepluszorg.nl