Welkom Huis ter Leede
Geplaatst op 19 maart 2024

Welkom Huis ter Leede


Huis ter Leede is een nieuwe deelnemer van Stichting Lucrum. Huis ter Leede is een protestants-christelijke woonzorgorganisatie in Leerdam. Zij bieden wonen met zorg aan 49 mensen met dementie (psychogeriatrie, PG) en aan 38 mensen met somatische (lichamelijke) klachten, dagbesteding, tijdelijke opvang en hospicezorg. Verder biedt Huis ter Leede individuele begeleiding, wijkverpleging, huishoudelijke ondersteuning en alarmering in de regio Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem.