WOZ 2024: Bespaar met Previcus
Geplaatst op 31 januari 2024

WOZ 2024: Bespaar met previcus

In de periode tussen 31 januari en 31 maart verzendt de gemeente de WOZ-beschikkingen voor al uw zorglocaties, kantoorpanden en overig vastgoed.

Of u nu eigenaar of huurder bent, u ontvangt een beschikking en heeft het recht om bezwaar aan te tekenen. De woonzorgcomplexen dienen zelfs deels vrijgesteld te zijn van belasting.

Twijfelt u over de WOZ-waarde of de correcte toepassing van vrijstelling? Neem dan contact op met onze samenwerkingspartner, Previcus Vastgoed. Contactpersoon: Debbie van der Burgt, bereikbaar via telefoonnummer 0485 57 44 44 of e-mail d.vanderburgt@previcus.nl.

Wij hebben als Stichting Lucrum een leuke korting voor u bedongen op de besparingsfee. Daarnaast levert het u een direct fors financieel voordeel op. Previcus Vastgoed werkt op basis van “geen besparing, geen kosten”.

Let op: de juridische bezwaartermijn is slechts 6 weken.