Green Deal met C23 en de Provincie Overijssel
Geplaatst op 25 oktober 2019

"Zorg voor de Toekomst"

De Provincie Overijssel heeft besloten om subsidie toe te kennen aan Stichting Lucrum voor het Green Deal initiatief ‘Zorg voor de Toekomst’. Het gaat hierbij onder meer om de financiering van de verplichte EED-onderzoeken, maar draagt verder dan 2023 en gaat over een periode van 10 jaar. Daarnaast gaat het over het opstellen van Plannen van Aanpak. De Stichting C23 is opgericht met als missie de versnelling van de verduurzaming van de zorg in Nederland. C23 is een initiatief van draaijer+partners, Humble Buildings en Duurzaam Gebouwd.


Wat houdt het in?

Lucrum/C23 initieerde een Green Deal met de Provincie Overijssel en ontvangt daarvoor subsidie voor haar deelnemers. De Green Deal heeft als uitwerking dat elke zorginstelling in een periode van vier jaar het volgende Green Deal pakket van instrumenten en diensten ontvangt:

  • Situatieanalyse: Een verduurzamingsscan van het vastgoed inclusief beschrijving van terugverdientijd en de CO2 footprint van de voorgestelde maatregelen
  • Kansenkaart voor de verduurzaming
  • Businesscase beschrijving van de maatregelen
  • DuurzaamMeerjarenOnderhoudsPlan (DMJOP): Een scan op de MJOP met advies en uitvoering naar een Duurzame MJOP
  • Monitoring en update businesscase
  • Communicatiepakket met communicatiemiddelen naar interne en externe stakeholders van de deelnemer
  • Naast de subsidie voor de EED-onderzoeken heeft Lucrum lopende afspraken met het Energiefonds Overijssel voor financiering van gevonden, energiebesparende- of opwekmaatregelen.


Meer informatie over de Green Deal ‘Zorg voor de Toekomst’ vindt u in de flyer. Let op! Het betreft een subsidie voor zorginstellingen in de Provincie Overijssel.